Moebius Synt-HP 500 9101 синтетично масло за коаксиални механизми 2мл

28.00 лв.

В наличност

Описание

Moebius Synt-HP 500 9101 е часовникарско синтетично масло за части със средни налягания които изискват стабилност при работа и равномерно поддържане на вискозитета за продължителен период от време на смазката. Отличителни белези на това масло са неговата способност да се противопоставя на натиска и способността му да намалява износването.

Използва се за коаксиални движения.

Технически подробности:
Вискозитет при 20 ° C: 511 cSt
Точка на леене: -36 ° C
Плътност при 20 ° C: 0.925
Диапазон на температурата: -35 bis +100 ° C